Koncerty


1 X Szczecin
8 X Rybnik
9 X Krakow - Klub Zaczek
12 X Wroclaw - Klub WZ
5 XI Lublin - C.K. Muza
30 XI Lublin - Club grafitti - Anrzejki


Jeżeli chcesz zorganizować koncert z udziałem Lecha Janerki można kontaktować się poprzez telefon: 0604-439-780