Wywiady, rozmowy, prasa...

Rączki po sobie wywiad z Tylko Rock
Magia grania
rozmowa T. Łady z L. Janerką
Przyglądam się wszystkiemu rozmowa M. Kierzkowskiego z L. Janerką